Welkom bij

Wereldwinkel Zaandam

In Memoriam: Ben Somsen

 

1938 - 2020

In Memoriam

Ben Somsen

 

 

 

 

Ben was als oud-vrijwilliger van de wereldwinkel

coördinator van de kerkverkoop van koffie en thee van de

Verenigde Protestantse Kerken in Zaandam.

Daarnaast was hij met name actief in de huisvestingsgroep.

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet.

Wij wensen de familie sterkte met dit verlies.

 

 

Namens het Bestuur van de Wereldwinkel

Miep van Heems-Hilkens